Not from Israel?

Visit our global website: www.servotronix.com

מפעילים סיבוביים/ לינאריים בעלי רמת חופש (Backlash) נמוכה

מותג:

Spinea
המפעילים הסיבוביים מסדרה זו משלבים מנועי סרבו וגלגלי שיניים מסוג TwinSpin . שילוב זה מאפשר תנועה דינמית, ביצועים גבוהים, מערכת תמיכה משולבת ויכולות הטיית מומנה במנגנון הפעלה אחד. ניתן למצוא שימושים אפשריים למערכת זו בתחומי האוויר והחלל, ברובוטיקה, בתעשיות ביטחוניות ועוד.
מפעילים סיבוביים/ לינאריים בעלי רמת חופש (Backlash) נמוכה