Not from Israel?

Visit our global website: www.servotronix.com

תוצאות חיפוש:

שולחנות הנעה לינאריים חד ציריים

שולחנות הנעה לינאריים חד ציריים

שולחנות ההנעה הלינאריים החד ציריים של Dover ניתנים לשימוש ביישומים עם דרישות מיקום לינארי, דרגי דיוק, ומכאניקות הנעה שונות ומגוונות. הם זמינים במנועי צעד וסרבו סיבוביים ומנועי הנעה ישירה לינאריים, בהתאם לדרישות היישום.

מותג:

Dover
שולחנות הנעה לינאריים דו ציריים

שולחנות הנעה לינאריים דו ציריים

שולחנות הנעה לינאריים דו ציריים ניתנים לשימוש ביישומים עם דרישות גבוהות למיקום, דרגי דיוק, מכאניקות ההנעה וארכיטקטורת במות ההנעה שונות. שולחנות הנעה אלו זמינים בעיצובי מסגרת מגוונים.

מותג:

Dover
שולחנות הנעה לינאריים תלת ציריים

שולחנות הנעה לינאריים תלת ציריים

משתמשים בשולחנות הנעה לינאריים תלת ציריים ביישומים רבים, עם דרישות שונות בנוגע למיקום, דרגי דיוק, ומנגנוני הנעה. כמו כן הם זמינים בסגנונות לינאריים שונים בהתאם לדרישות היישום הספציפי.

מותג:

Dover
שולחנות הנעה סיבוביים

שולחנות הנעה סיבוביים

שולחנות הנעה סיבוביים אידאלים עבור יישומים הדורשים תפוקה ודיוק מירביים. הם מאפשרים פתרונות שונים עבור בקרה מדויקת במיקום בזווית, באמצעות שימוש בטכנולוגיות שונות של מיסבים ומפעילים. שולחנות אלו זמינים עם מאפיינים שונים: מנוע, מצמד גמיש, לחצן המאפשר בקרה ידנית, חיישן hall-effect מובנה ועוד.

מותג:

Dover
שולחנות הנעה מבוססי מיסבי אוויר

שולחנות הנעה מבוססי מיסבי אוויר

שולחנות הנעה מבוססי מיסבי אוויר ניתנים לשימוש ביישומים עם דרישות שונות עבור מיקום לינארי. שולחנות ההנעה הללו זמינים במגוון של גדלים, כתלות בדרישות הספציפיות של היישום המדובר.

מותג:

Dover
שולחנות הנעה סיבוביים מבוססי מיסבי אוויר

שולחנות הנעה סיבוביים מבוססי מיסבי אוויר

שולחנות הנעה סיבוביים מבוססי מיסבי אוויר באים לידי שימוש בתעשיית ייצור הדיסקים הקשיחים (HDD), ומציעות בקרה על מיקום, טכנולוגית מסיבי אוויר מתקדמת, יכולות מעמסה וקשיחות גבוהות, ציפוי העמיד בפני התנפצות, ואמינות אשר עולה על טכנולוגיות קיימות אחרות ועוד. עיצובם של שולחנות הנעה אלו גמיש, ולכן מאפשר ההתאמה אישית לדרישות הלקוח.

מותג:

Dover
תוצאות חיפוש: 6