Not from Israel?

Visit our global website: www.servotronix.com

מגברי סרוו-קולמורגן

מגברי סרוו אלו מעוצבים בכדי להעניק שליטה מדויקת ומומנט אופטימלי, מאפשרים חיבוריות ענפה עם מרב טכנולוגית הבקרה המתקדמת הנמצאת בשוק בזכות תוכנה עם יכולת התקנה גמישה. תפוקת השיא של מגברים אלו יכולה להמשך לכ-5 שניות, מה שמייחד אותם מול מגברי סרוו רבים אחרים בשוק אשר מסוגלים להחזיק בתפוקת שיא שנייה אחת, או פחות.
מגברי סרוו-קולמורגן