Not from Israel?

Visit our global website: www.servotronix.com

יישומים צבאיים

 כאשר הדבר נוגע לתכנון מערכות הנע עבור יישומים צבאיים, כישלון אינו אופציה, אפילו תחת התנאים הקשים ביותר. המכאניקה ומערכות הבקרה נדרשות להיות דינאמיות ולהגיב באופן מיידי, מדוייק, ואמין.

בין הדרישות עבור יישומים בתנאי סביבה קשים ניתן למצוא-
  • ביצועים דינמיים
  • יעילות גבוהה
  • עיצוב מוקשח
  • דחיסות כוח גבוהה
  • חיי מוצר ארוכים
  • תחזוקה מופחתת
Military Aircraft

כלי טייס

מעליות, הגה כיוון, מייצבים אופקיים, מערכות מעקב לווייניות, מערכות איתור ומעכב, מערכות אנטנה, הנעת דלתות, גירי נחיתה, מערכות בלימה ועוד.
Military Ground

רכבים קרקעיים וכלי שייט ימיים

שריון מדוייק, השהיה, בלמים חשמליים, הנעת כיסאות, מערכות תורן, הטענת מערכות נשק, מערכות מנוע, ניצול מלא של יכולות ההנעה, הנעת דלתות.
Military Antena

רדארים ותחנות מעקב

במערכות עם בסיס קרקעי, כדי להשיג האצה והורדת תאוצה דינאמית של האנטנה ובכדי להחזיק מיקום בצורה מדוייק- דרושים מנועי סרבו עם מומנט גבוה. עבור מערכות אשר מותקנות על גבי רכבים וספינות יתאימו מנועי הנעה ישירה.
Military Weapon

תחנות נשק

מפעילי אזימוט והגבהה חייבים להיות עמידים בפני התנאים קשים בהם צריך לעמוד הרכב עצמו. יותר מכך, עליהם להבטיח אמינות ודיוק במיקום במהלך תנועתם.
Military UVA

כלי רכב בלתי מאויישים

כלי רכב, טיס וצלילה בלתי מאויישים דורשים מערכות סרבו קומפקטיות, קלות וחסכוניות באנרגיה אשר לא מתפשרות על ביצועים ויכולות להגיב בצורה מיידית ומדוייקת גם תחת תנאים קיצוניים.
Military Missiles

טילים ותחמושת מונחית

הנחיית לייזר או IR, מערכות JDAM ועוד.