Not from Israel?

Visit our global website: www.servotronix.com

סטובלי רובוטים

הצמיחה בהיקף הפעילות של סטובלי רובוטים התרחשה תודות לשיתוף הפעולה העמוק ונושא הפירות של החברה עם סרווטרוניקס ב-20 שנה האחרונות. מרגע תחילת השותפות שלנו, סרווטרוניקס הבינה את הצרכים והרצונות שלנו, ועם ההתפתחות הטכנולוגית המהירה תמיד סיפקה לנו את הפתרון האופטימלי.סרווטרוניקס הפכה את כל זה לאפשרי, לא רק בזכות הידע הטכנולוגי והמומחיות בהם היא מחזיקה, אלא גם תודות ל "רוח הקבוצתית" שנבנתה בין צוותי הפיתוח וההנדסה בישראל לצוות של סטובלי רובוטים בצרפת. זו הסיבה העיקרית להצלחה שלנו יחדיו
מר קררה, מנהל כללי של קבוצת הרובוטיקה